Kızgın Yağ Kazanları

Kızgın Yağ Kazanları Düşük basınçta ve yüksek sıcaklıkta çalışan sistemlerdir. Endüstride yüksek sıcaklık ihtiyacının olduğu kurutma, fırın fiksaj işlemlerinde tercih edilmektedir. Yanma sonucu oluşan sıcak gazlar, birinci geçiş olarak adlandığımız yanma odasından geçerek, ikinci duman borularına doğru döner ön kısma taşınır. Ön duman sandığından geçen gazlar burada toplanarak siklona yönlendirilir. Siklonu terk ettikten sonra bacaya geçer ve buradan dışarı atılır. Üstten yanma prensibi ile çalıştığı için, kömür tam olarak yanmakta ve çevreyi minimum oranda kirletmektedir. Kazanın besleme suyu, ön ocakta hazırlanmakta ve yüksek sıcaklıktaki bu su, kazana gönderilmektedir. Bu sayede hızlı bir buhar üretimi gerçekleşmektedir. Tekne, yükleme ve tekne helezonu, kömür silosu, helezonları çeviren redüktörler, taze hava fanı, sistemi oluşturan başlıca elemanlardır. Yanma olayı tekne olarak adlandırdığımız bölümde gerçekleşir. Tekneye kömür naklini sağlayan kısım tekne helezonu, kömürü siloya taşıyan kısım yükleme helezonudur. Kazana yakıt yüklemesi helezon vasıtasıyla yapıldığı için, yanma alttan gerçekleşir. Tam bir yanma gerçekleştiğinden, yanmamış kömür partikülleri çevreye yayılmaz.