Buhar Kazanları

Buhar kazanları endüstriyel tesislerin vazgeçilmez unsuları arasında yer almaktadır.Yakıt türüne göre çeşitli tipte ve ebatta imal edilen kazanların günümüz endüstrisinde hatrı sayılır bir yeri bulunmaktadır.Buhar kazanları yakıtın cinsine,yapısal tasarımlarına,Isıtıcı akışkanın cinsine göre ve yanma odasının basıncına göre sınıflandırılabilirler.Günümüz teknolojisinde kazanlar kendi içlerinde dahi bir çok varyasyona sahip olabilmektedir.Yakıcı ünitenin değişmesiyle(brülörün) aynı kazan farklı yakıt türünü kullanabilir.Alev-duman borulu kazanların tipik bir örneği olan skoç buhar kazanı sıvı veya gaz yakıt kullanabilir.A,O ve D tipi olarak adlandırılan kazanlar ise su borulu kazanlara örnek olarak verilebilir.Katı yakıtlı kazanlar ise döner ızgaralı buhar kazanları,ileri itimli buhar kazanları ve akışkan yataklı buhar kazanları örnek verilebilir.

Buhar kazanları tanımlanırken ''en iyisi'' şeklinde bir ifade kullanmak çokta doğru değildir.Bütün kazanların birbirlerine karşı avantajları ve dez avantajları vardır.Çünkü bütün buhar kazanı tiplerinin çalışma şekli birbirinden farklıdır.Bu farklılıklar göz önünde bulundurularak kazan seçimi yapılmalıdır.HİSARMAK bünyesinde;3 geçişli alev-duman borulu skoç kazanları,döner ızgaraları buhar kazanları,ön ocaklı ileri itimli buhar kazanları,kızgın yağ kazanları,buhar jeneratörleri ve akışkan yataklı buhar kazanları imal edilmektedir.Kazanlar avrupa standartlarına uygun CE belgeli olarak üretilmektedir.