YARDIMCI EKİPMANLAR

Yardımcı Ekipmanlar

Isıtıcı akışkan olarak buharın kullanıldığı tesislerde ısının büyük bir kısmını sisteme bırakan buharın sistemden kondens suyu halinde dönerek ulaştığı depodur. Kondens tankından sonra sıcak su tekrar kazana gönderilir.

Sistem kapalı olarak çalıştığı için dış ortama buhar kaçağı olmaz. Kazana gönderilecek olan besi suyu, kondens tankında ısısını kaybetmeden beklediği için kazanda suyu ısıtmak için verilmesi gereken ısı miktarı azalmış olur. Böylelikle yakıt tasarrufu sağlanır.

Genel anlamda stok tankı, gazsıvı, sıvı-sıvı ayrıştırma kapları, dinlenme tankı vb. dram olarak bilinmektedir.
HİSARMAK ENERJİ, kendi bünyesinde istenen kalite ve standartlarda, kullanım özelliğine uygun olarak, istenen boy ve ebatlarda yatay, dikey veya prizmatik şekillerde özel tank imalatları gerçekleştirmedir.
Elekli kömür öğütme makinesi endüstriyel üretim yapan tesislerde buhar kazanlarında iri kömürü eleme ve kırma sayesinde yakılmasını sağlar.
Yükleri veya gereçleri havadan veya yerden taşımaya yarayan ayrıca kapalı devre çalışan devamlı aktarma mekanizmasına denir. Taşınacak ürünün çeşidine/cinsine göre; zincirli, rulolu, bantlı, bakla zincirli, slat, flex ve teleskopik olarak üretilmektedir.
Yüzey artırımını sağlamak ve geçme süresini uzun tutabilmek için içerisinden buhar veya sıcak su sevk edilen helezonik borulardır. Serpantinler kükürt izabesinde, ısı kazanlarında ve eşanjörlerde kullanılır.
Doğada bulunan sular enstriyel tesislerde kullanımına uygun değildir. İçlerinde sertliğe neden olan magnezyum ve kalsiyum tuzları bulunur. Su içerisinde sertliğe neden olan oksijen ve karbondioksit kazan ve tesisatta korozyona hatta delinmelere neden olabilir.Sertliğe neden olan bu iyonların uzaklaştırılması için kullanılan sistemler ‘’SU YUMUŞATMA SİSTEMİ’’ olarak adlandırılır.
Firmamız ayrıca tüm bu kazan ve yardımcı ekipmanlarının yanında; buhar ve kızgın yağ tesisatları, basınçlı hava tesisatları, özel proses uygulamaları, depolama tankları, kojenerasyon ve trijenerasyon uygulamalarının imalatlarını da gerçekleştirmektedir.

Degazör Tankları, buhar kazanı besi suyunda bulunan ve erimeye, delinmeye (korozyona) neden olan O2, CO2 gazlarının ayrıştırılması için kullanılır.

Kazan besleme suları bu gazlardan arındırılamazsa tüm sistem ömrü kısalır, çok kısa sürelerde dahi kazanda ve sistemi oluşturan cihaz ve tesisatlarda korozyon ve delinmeler oluşabilir. Bunun yanında CO2, özellikle buhar kullanan cihazlarda ve serpantinlerinde ve kondens borularında aşırı korozyona nedenolur.

Kazan besleme sularının O2 ve CO2 gazlarından arındırılmaları için degazör cihazından geçirilerek degaze edilmeleri şarttır.

Demister: Sıvı ve gaz fazların etkileşim içinde bulunduğu her proseste; gaz, beraberinde sıvı parçacıklar taşır. Bu sıvı parçacıklar; prosesin verimsizliğine, ürün kaybına ve ciddi teknik hasarlara neden olur. Bu parçacıkları gazın içersinden temizleyen prosesler demister olarak adlandırılır.

Bu parçacıkları gazın içersinden temizleyen prosesler demister olarak adlandırılır. Farklı kullanım alanları, damlacık ayırıcısının formunda ve performansında spesifik gerekliliklere sahiptir. Spesifikasyonlarınıza göre ayrı ayrı tasarlanan demisterlerimiz, 0,25 mbar lık düşük basınç düşüşüyle maksimum% 99,9a kadar yüksek ayrışma derecelerine erişir. Hasır damla ayırıcıları çok aşındırıcı ortamlara dayanıklıdır. İmalatlarımızda kullanılan tel kalınlığı, malzemeye bağlı olarak 0,12 mm ila 0,5 mm arasındadır. HİSARMAK, özel uygulama için ayarlanmış, destek ızgaraları da dahil olmak üzere, gerekirse, çeşitli malzeme kombinasyonlarında geniş bir malzeme yelpazesi sunmaktadır.

Genel olarak; Klima ve egzoz sistemleri, buharlaştırıcı ve gerdirme sistemleri, vakum ve basınçlı hava sistemleri, okyanus suyu arıtma sistemleri, emilim ve damıtma sistemleri, buhar kazanları, gazlı yıkayıcılar, yağ ve emülsiyon sis separatörleri ve birleşim ayıraçlarında kullanılabilir.

HİSARMAK, demister konusunda mühendislik hizmetleri ile beraber, demister tank imalatı, montajı ve sisteme entegre edilmesi noktasında her zaman yanınızdadır.

Çok geniş kapasite aralığında profil kanatlı, tek veya çift emişli olarak büyük miktarlardaki hava ve gaz akışlarını sağlamada, pnomatik toz ve malzeme taşımada, sıcak gaz naklinde ve yakıt yakıcılarda kullanılır.
Toz ve granül malzemelerin taşınması için tasarlanmıştır. Taşınacak malzeme ve kapasitelere göre özel dizayn edilmektedir. Çalışılan sektörler, Çimento, Cam, Alçı, Kireç, Beton, Tahıl ve Gıda sektörleridir.
Değişik hammaddelerle, mamul ve yarı mamul ürünlerin belli bir yüksekliğe çıkartılarak silo, depo veya diğer taşıma organlarına veya ara elemanlara aktarılmasını sağlayan dikey taşıyıcılardır.
Külün kuru olarak boşaltılmadığı durumlarda, ıslatma tertibatı ile ıslatılarak bir römorka aktarılabilir. Basınçlı su, özel nozullar sayesinde water –mist (su sisi)olarak külün üzerine püskürtülür. Külün çamurlaşması ve toz oluşması engellenecek şekilde nemlendirilir.
Hava kilitleri çeşitli granül, dane veya toz halindeki malzemenin silo, bunker, siklon, filtre, mikser gibi yerlerden akışını kontrol eder. Basınç, vakum veya yer çekimi etkisi altındaki malzemenin alındığı ve boşaltıldığı bölgeler arasında hava akışının engellenmesinde hava kilitleri kullanılır.