SICAK SU KAZANLARI

Endüstriyel Tip Kazanlar

ENDÜSTRİYEL TİP DÖNER IZGARALI KAZAN

Bu yanma sisteminde kömür, servis bunkerinden ızgaraya döküldüğü andan itibaren ocak içerisine doğru ızgaranın dönme hızı ile ilerler. Ocağa ilk girdiği anda, radyasyon ısısının etkisiyle kömür önce nemini salmaya, sıcaklığın artmasıyla gazlaşmaya ve uçucu-yanıcı hidrokarbonlarını salmaya baslar ve ızgaranın ilerleyen kısımlarında sabit karbon yanmasını tamamlar. Kömürün tüm bileşenlerinin ızgaranın sonuna kadar yanması devam eder.

Yanma tam olarak bittiği için kalan cüruf miktarı çok azdır ve bu da cüruf teknesine dökülür ve dışarı alınır.

Kömürün bunkerlere yüklenmesi, yakılması ve cürufun deşarjına kadar olan tüm işlemler PLC otomasyon sistemi ile tam otomatik olarak gerçekleşmektedir. Bu sayede hem yüksek verimli bir yanma hem de çok düşük emisyon değeri sağlanmış olur.

ENDÜSTRİYEL TİP HAREKETLİ IZGARALI KAZAN

Katı yakıtlı sistemlerde uygulanan hareketli ızgaralı yakma sistemi sayesinde sistemde ısı ihtiyacına göre oransal çalışabilme imkanı ve yüksek verim sağlanmaktadır. Yanma tamamen hareketli ızgaranın da içine monte edildiği ön ocak içerisinde gerçekleşmektedir.

Isı iletimi ön ocak içerisinde radyasyon, kazanda ise konveksiyon ile sağlanmaktadır.

Yanma sonucu oluşan duman gazı kazan içerisinden geçer, çok siklonlu kurum tutucuda kurum partikülleri baca gazından ayrılır ve hava kalitesini koruma yönetmeliğinin izin verdiği baca gazı değerlerine uygun olarak bacadan atılır.

ENDÜSTRİYEL TİP STOKERLİ ÖN OCAKLI KAZAN

Yanma sonucu oluşan sıcak gazlar, birinci geçiş olarak adlandığımız yanma odasından geçerek, ikinci duman borularına doğru döner ön kısma taşınır. Ön duman sandığından geçen gazlar burada toplanarak siklona yönlendirilir. Siklonu terk ettikten sonra bacaya geçer ve buradan dışarı atılır. Üstten yanma prensibi ile çalıştığı için, kömür tam olarak yanmakta ve çevreyi minimum oranda kirletmektedir.

Kazanın besleme suyu, ön ocakta hazırlanmakta ve yüksek sıcaklıktaki bu su, kazana gönderilmektedir. Bu sayede hızlı bir buhar üretimi gerçekleşmektedir.

Tekne, yükleme ve tekne helezonu, kömür silosu, helezonları çeviren redüktörler, taze hava fanı, sistemi oluşturan başlıca elemanlardır. Yanma olayı tekne olarak adlandırdığımız bölümde gerçekleşir. Tekneye kömür naklini sağlayan kısım tekne helezonu, kömürü siloya taşıyan kısım yükleme helezonudur.

Kazana yakıt yüklemesi helezon vasıtasıyla yapıldığı için, yanma alttan gerçekleşir. Tam bir yanma gerçekleştiğinden, yanmamış kömür partikülleri çevreye yayılmaz.