SICAK SU KAZANLARI

Domestik Kazan

DOMESTİK SICAK SU KAZANI

Yüksek basınçlı, 3 geçişli, alev-duman borulu ve silindirik olarak sıcak/kızgın su kazanları imal edilmektedir. Kazanın 3 akımlı oluşu, iyi bir yanma neticesinde oluşan alev ve duman gazlarının yeterli ısıtma yüzeylerinde dolaştırılması neticesi azami ısı geçimi sağlandıktan sonra; duman gazları, alçak sıcaklık korozyonu yaratmadan bacaya atılır.

Birim ısıtma yüzeyine (metrekaresine) en uygun oranda ısıl yük getirilmektedir.

Geniş ısıtma yüzeyine sahiptir, dolayısı ile ani enerji çekişlerine cevap verir.

Büyük ve ondüleli yanma hücresine haizdir.

Kazanın ön kapılarından duman dorularına, arkasındaki büyük çaplı patlama kapağından cehennemlik tarafına, kazanın üzerindeki adam deliğinden ve en az 2 adet olan el deliğinden su tarafından müdahale edilebilir.