KIZGIN YAĞ KAZANLARI

Hareketli Izgaralı Yağ Kazanı

HAREKETLİ IZGARALI KIZGIN YAĞ KAZANI

Katı yakıtlı sistemlerde uygulanan hareketli ızgaralı yakma sistemi sayesinde sistemde ısı ihtiyacına göre oransal çalışabilme imkanı ve yüksek verim sağlanmaktadır.

Yanma tamamen hareketli ızgaranın da içine monte edildiği ön ocak içerisinde gerçekleşmektedir. Isı iletimi ön ocak içerisinde radyasyon, kazanda ise konveksiyon ile sağlanmaktadır.

Yanma sonucu oluşan duman gazı kazan içerisinden geçer, çok siklonlu kurum tutucuda kurum partikülleri baca gazından ayrılır ve hava kalitesini koruma yönetmeliğinin izin verdiği baca gazı değerlerine uygun olarak bacadan atılır.