BUHAR KAZANLARI

Gaz ve Sıvı Yakıtlı Skoç Kazan

GAZ VE SIVI YAKITLI SKOÇ KAZAN

Yüksek basınç gereken endüstriyel tesislerde en çok kullanılan alev-duman borulu, yüksek verimli ve tam silindirik buhar kazanlarıdır.

Büyük su hacmine sahip oldukları için ani buhar ihtiyacına hızlı cevap vermektedir.

  • Büyük VE ONDÜLELİ YANMA HÜCRESİNE HAİZDİR.
  • KULLANIMI SON DERECE KOLAYDIR.
  • OTOMASYONA UYGUN KAZANLARDIR.